ورود و عضویت
مدرسین
بابک طلایی پور

IELTS , زبان انگلیسی پایه دهم , زبان انگلیسی پایه یازدهم

عباس کدخدایی

IELTS , زبان تخصصی دانشگاه , زبان انگلیسی

سلمان قربانی

IELTS , زبان تخصصی دانشگاه , زبان انگلیسی

مجید یادگاری

IELTS , IELTS General , IELTS ACADEMIC

حسین عرفانیان

IELTS , زبان های خارجی , زبان انگلیسی