ورود و عضویت
مدرسین
مسعود سالاری

ادبیات , ادبیات پایه دوازدهم , ادبیات و زبان فارسی کنکور

طیبه منصور علوی

ادبیات , ادبیات , ادبیات پایه دهم

امیر الهامی

ادبیات 3 رشته ریاضی , ادبیات 3 رشته تجربی , ادبیات و زبان فارسی کنکور