ورود و عضویت
مدرسین
علیرضا جمالی

شیمی , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

فرزین حجازی

شیمی 2 رشته ریاضی , شیمی 3 رشته تجربی , شیمی کنکور