ورود و عضویت
مدرسین
دکتر احمدرضا وطن پور

ادبیات پایه دوازدهم ریاضی و تجربی , ادبیات پایه دهم , ادبیات پایه یازدهم ریاضی و تجربی

محمد روحانی نسب

ادبیات پایه دوازدهم ریاضی و تجربی , ادبیات پایه دهم , ادبیات پایه یازدهم ریاضی و تجربی

امیرحسین عبدالله زاده

ادبیات پایه دوازدهم , ادبیات , ادبیات پایه دهم

مسعود سالاری

ادبیات پایه دوازدهم , ادبیات , ادبیات و زبان فارسی کنکور

مهدی سمندر

ادبیات پایه دوازدهم , ادبیات پایه دوازدهم انسانی , ادبیات و زبان فارسی کنکور

امیر الهامی

ادبیات 3 رشته تجربی , ادبیات 3 رشته ریاضی , ادبیات و زبان فارسی کنکور