ورود و عضویت
مدرسین
زهرا مختاری

ریاضی تجربی پایه یازدهم , ریاضی پایه دهم , آمار و احتمال رشته ریاضی

رضا فضائلی

ریاضی تجربی پایه یازدهم , فیزیک پایه یازدهم , ریاضی تجربی پایه دوازدهم

احمدرضا کامرانی

ریاضی تجربی پایه یازدهم , هندسه 2 , ریاضی تجربی پایه دوازدهم

الهام نوروزی

ریاضی تجربی پایه یازدهم , پایه دهم تجربی و ریاضی , یازدهم ریاضی