ورود و عضویت
مدرسین
مریم آرامون

شیمی کنکور , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

خانم دکتر توران اردلان

شیمی کنکور , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

حمید ابراهیمی

شیمی کنکور , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

مریم حیدری

شیمی کنکور , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

دیبا اصلانی

شیمی کنکور , شیمی پایه دوازدهم

علیرضا جمالی

شیمی کنکور , شیمی پایه دهم , شیمی پایه یازدهم

مرتضی محمدی

شیمی کنکور , شیمی پایه دوازدهم , شیمی

کاظم شکفته

شیمی کنکور , شیمی 3 رشته تجربی , شیمی 3 رشته ریاضی

فرزین حجازی

شیمی کنکور , شیمی 2 رشته ریاضی , شیمی 3 رشته تجربی