تدریس خصوصی نوین کلاس
Alternate Text
لیسانس
شیمی پایه دهم,1شیمی پایه یازدهم,2شیمی پایه دوازدهم
خراسان رضوي ، مشهد
Alternate Text

عباس شرکت

اساتید مشابه
معرفی اساتید

Alternate Text
مشاهده همه