Alternate Text
Alternate Text
راهنمای نصب Adobe Connect

 

 

 

1. جهت دانلود نرم افزار بر روی گزینه ( adobe connect ) کلیک فرمایید 

 

 

2. بر روی گرینه مورد نظر برحسب سیستم عامل خود کلیک فرمایید

 

 

3. گزینه  (INSTALL ) را کلیک کنید

 

 

4. بعد از تکمیل نصب نرم افزار گزینه (OPEN ) را کلیک فرمایید

 

 

5. لینک کلاس مجازی که از طریق سایت نوین کلاس در اختیار شما قرار میگیرد را در قسمت URL وارد کرده و گرینه ( NEXT )را کلیک نمایید

 

 

 

6. در صورتیکه به عنوان دانش آموز در سایت نوین کلاس ثبت نام کرده اید و دارای PASSWORD و USERNAME هستید گزینه Member را انتخاب نمایید 

در غیر اینصورت گرینه Guest را انتخاب کنید ، سپس نام خود را وارد کرده و گزینه Enter را کلیک نمایید

 

 

 

 

7. مراحل اولیه حضور شما در کلاس آنلاین انجام شده است و پس از تایید استاد شما میتوانید در کلاس حضور پیدا کنید